• Groene Groeiers: Wadi’s tegen droogte en stikstof

  Met de ontwikkeling van modulaire wadi’s (infiltratievoorzieningen) wil Buro Regen & Water een steentje bijdragen aan de stikstofuitdaging van de Groene Groeiers. Door modulaire wadi’s in steden te plaatsen, hebben we namelijk meer grip op ons waterbeheer én neemt het stikstofgehalte af.

  Door Jelle van der Meulen

  De natste februarimaand ooit in Nederland gemeten en een van de droogste aprilmaanden: de waterproblematiek neemt ook hier zorgwekkende vormen aan. Volgens Ivo Tanis, eigenaar en initiatiefnemer van Buro Regen & Water, biedt het watervraagstuk echter een kans om ook de stikstofcrisis te bestrijden. ‘Blauw is groen,’ zegt Tanis. ‘Je kunt allerlei mooie groenplannen maken, maar heb je te weinig water, dan gaat het groen allemaal dood.’ Door klimaatadaptief te ontwerpen, laat Buro Regen & Water zien dat watermanagement en (stedelijk) natuurbeheer nauw verbonden zijn.

  Stedelijke wadi
  Sinds Tanis afstudeerde op Designing with rainwater, is hij gefascineerd door de mogelijkheden die regenwater biedt. ‘Regenwater is een element dat je gratis krijgt,’ legt Tanis uit. ‘Maar wat je ermee doet, ligt aan de context. Hoeveel regenwater heb je bijvoorbeeld nodig om je tuin te besproeien, en waar haal je dit vandaan? En hoe voer je water af uit straten, of kun je dit ook nog ergens voor gebruiken?’

  Een wadi is een infiltratiesysteem dat tijdelijk gevuld is met regenwater. Het voorkomt dat schoon water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat en zorgt voor het op peil houden van het grondwaterniveau. De modulaire wadi van Buro Regen & Water wil bovendien bijdragen aan het groener maken van steden. ‘De stad moet een soort baken, een groene kern, zijn waar heel weinig stikstof te vinden is,’ zegt Tanis. ‘De modulaire wadi beheert water, maar er groeit ook inheemse beplanting op, dat zich beter houdt dan exotische. Mensen zijn gewend het gras strak te maaien en weinig bloemen te laten bloeien. De modulaire wadi met inheemse beplanting is anders, en vertelt daarom ook een verhaal. Het zorgt voor groen op straat, verspreidt zaden via de wind, waardoor weer meer bloemen en vlinders in de stad komen. Het stikstofgehalte neemt dan af, en tegelijkertijd gaan we de natuur anders beleven.’

  Door met groene doelen
  De coronacrisis, en de daaruit volgende economische recessie die ons te wachten staat, heeft ongetwijfeld ook gevolgen voor de duurzame ambities in Nederland. Tanis is dan ook benieuwd wat er gaat gebeuren. ‘Buro Regen & Water is voortgekomen uit de vorige crisis. Ik ben het dus wel gewend te ondernemen vanuit de crisisfilosofie, waarin je simpelweg de tering naar de nering zet,’ zegt Tanis. ‘De komende tijd krijgen we ongetwijfeld te maken met bezuinigingsrondes. Maar de water- en droogteopgaven en klimaatverandering blijven even urgent als voorheen. Ik hoop dan ook dat we, ondanks de naderende recessie en bezuinigingen, met het Groene Groeiers netwerk de groene doelen toch overeind kunnen