De Regenwacht
De Regenwacht helpt Amsterdammers huizen en tuinen regenbestendig
te maken. Het team bestaat uit placemaker Lex de Jong,
stadsmaker en ingenieur Luca van der Putten en ontwerper buitenruimte
Ivo Tanis. Zij vullen Amsterdam Rainproof aan waar die
organisatie tijd en handen tekort heeft.
Tanis: “We willen in contact komen met bewoners en horen waar ze
tegenaan lopen zodat we ze verder kunnen helpen.” De Regenwacht
komt al werkende tot de beste aanpak. Dat betekent Amsterdammers
ter plekke helpen met hun rainproof-initiatieven en ‘best
practices’ delen.
Problemen op particulier terrein pakt de Regenwacht bij de oorzaak
aan. Zo hielpen ze een bewoonster in Amsterdam-Noord met het
rainproof maken van haar voorheen geheel betegelde tuin.