Document
Document

Geef aan waar u graag wilde bloemen ziet


Naam
Geef aan op deze kaart waar u graag wilde bloemen ziet.
In de groene gebieden kunt u een markering plaatsen door erop te klikken.

Bent u bereid om betrokken te zijn bij de aanleg of het onderhoud van de wilde bloemen?

Omschrijving van de locatie
email adres
Aanvullende contactgegevens
Document

Wilde bloemen

In Geuzenveld, Slotermeer

Wilde bloemen zijn belangrijk voor vlinders, bijen en andere insecten. Een van de winnende plannen van Buurtbudgetten Nieuw-West is om meer wilde bloemen te planten in Geuzenveld, Slotermeer. Samen met bewoners zoeken we daarvoor de beste plekken. Dit zal in twee fases gebeuren: eerst bepalen we de locaties en daarna de beplanting.

Waar

In de eerste fase kunt u op een kaart aangeven waar u de wilde bloemen graag wilt terugzien. Op de kaart is al een opzet gemaakt met plekken die geschikt kunnen zijn. Andere plekken mogen ook worden aangedragen als ze binnen de spelregels vallen. De spelregels voor het opgeven van een locatie zijn als volgt:
❖ De locatie ligt binnen Geuzenveld, Slotermeer*
❖ Er liggen nu geen tegels of bestrating.
❖ Het is gemeentelijke grond
❖ De oppervlakte is minimaal 100 m2

*De wijken Osdorper Binnenpolder en Sloterpark worden uitgesloten vanwege het beperkte aantal omwonenden en de beperkte ecologische bijdrage t.o.v. locaties binnen de overige wijken

Selectie

Opgegeven locaties zullen worden onderzocht. Dan kiezen we de definitieve plekken aan de hand van de volgende zaken:
❖ Aantal stemmen per plek
❖ Bereidheid tot samenwerking van omwonenden
❖ Geschiktheid van ondergrond voor het planten van wilde bloemen
❖ Geschiktheid voor opname in het gemeentelijke beheerplan

Beplanting

Vervolgens wordt er per locatie gekeken naar geschikte soorten wilde bloemen voor die plek. Betrokkenen krijgen de mogelijkheid om hun voorkeur te geven

Document

Deel het met je buurtgenoten

Via onderstaande knoppen kan je heel eenvoudig deze pagina delen met je buurtgenoten. Stuur ze een Whatsapp-bericht of een e-mail en laat heel de buurt weten dat de wilde bloemen er aan komen!