Document

Deze website staat nog op onze oude server, via het logo hierboven kom je weer terug op de nieuwe website. Alle functionaliteiten werken nog en hij blijft voorlopig ook live.

Water Afvoer Door Infiltratie (wadi)

Irrigatie met regenwater

Het Proefstation biedt ruimte voor grootschalige experimenten. Om de tuin te bewateren wordt het regenwater van de aangrenzende daken gebruikt. Het Proefstation is opgedeeld in aantal delen die vloeiend in elkaar overlopen. Ons eerste experiment was het creëren van een wadi met behulp van klei. Deze wadi is een waterloop die tijdens droge periodes droog valt, maar tijdens natte tijden de overvloed aan water kan opvangen, en tijdelijk bewaren. De tuin kan dit water dan weer langer benutten. Zo ontstaan nieuwe micro-klimaten waarin andere soorten vegetatie gedijen. We werken graag met Rainproof op het gebied van klimaat adaptatie en staan open voor experimenten en innovatie op dit gebied.

Stap 1 ontkoppelen

Bij het Rainproof maken van MidWest Amsterdam wordt het regenwater dat op de schooldak valt afgekoppeld van de riolering. Door simpel weg de regenpijpen niet meer op het riool te laten lozen maar via een de ontkoppelde regenpijpen het regenwater af te voeren naar een daarvoor geprepareerd stuk tuin. Dit is het stuk tuin wat is uitgegraven en waardoor er een verlaagd stuk tuin ontstaat. het diepste punt is -70 cm ten opzichte van het maaiveld.

Stap 2 Wadi creëren

In de Wadi wordt het regenwater verzameld.  In de wadi zakt het naar verloop van tijd  langzaam weg in de bodem.  Een regenpijp kan per 7 minuten kan  300 liter regenwater lozen in de wadi.

De looptijd van de Wadi:

Leeglooptijd        Doorlaatbaarheid        Benodigde berging (m3)
tot 1,5 uur               goed                         0,010 m.    x  dakoppervlak (m2)

Stap 3 ecologische wadi

Als je de plek van de wadi hebt bepaald zijn er vele creatieve manieren om het water er naar toe te laten lopen. Als je voor voldoende verval zorgt creëer je een levendige waterloop waar dieren maar ook kinderen plezier aan beleven.

Met dank aan: “Stappen naar een Ecologische Tuin”.