Opdrachtgever:

Het team:

Jurriaan de Bruijn – Script Architecture
Fien Dekker – Rain(a)way
Ivo Tanis – Buro Regen&Water
Hoorn2O/ Energiek met regenwater
Het wordt warmer, er zijn steeds langere periodes van aanhoudende droogte, en dan weer piekbuien
die het riool laten overstromen. Het doet de natuur, maar ook de gebouwen – en de mensen en
goederen die zich daarin bevinden – geen goed. Op Hoorn80 wordt het snel te warm in kantoren en
loodsen, en het deels verouderde riool kan de regen niet aan. De ontwerpers van Hoorn2O zien
kansen in een nieuwe duurzame energiebron: de regen. Door die op de juiste manier op te vangen,
vast te houden en op te slaan, kunnen meer vliegen in één klap worden geslagen. Regenwater kan de
energierekening verlagen, vooral als het om koeling gaat. En het terrein wordt er ook nog eens
groener, productiever en aantrekkelijker van. In combinatie met een aantal gerichte ruimtelijke
ingrepen, kan regenwatermanagement een wereld van verschil maken.
Energie van regen
In de huidige situatie is de regen een probleem; Hoorn2O keert dat om. Door de regen gefaseerd op
te vangen met groene daken, groene gevels, een groen maaiveld en diverse waterpartijen, zorgt het
voor passieve koeling van de gebouwen en directe omgeving. Dit merk je direct in de energiebehoefte
voor koeling. Via de daken, de gevels en groenpartijen, sijpelt het water vertraagd door naar de grote betonnen
bak onder de Kernweg, waar wel 6 miljoen liter in past. Ook dit reservoir wordt ingezet in de
energiehuishouding. Met behulp van de PV-panelen op de daken en een warmtepomp kunnen
(kantoor)gebouwen verwarmd worden – ruim 19.000 m3 in totaal. Het koelingspotentieel via
machinale verdamping is nog veel groter. Dan wordt het regenwater op zonnekracht teruggeleid naar
de gebouwen en gebruikt in verdampingskoelers op het dak.
In tijden van grote regenval stroomt overtollig water vanuit het bassin naar waterpartijen in het
maaiveld. Zo worden buffers in het gebied aangevuld en wordt het energiepotentieel ververst.
Winst door regen
De voorstellen van Hoorn2O zijn technisch en economisch haalbaar. De energiewinst wordt voor het
overgrote deel behaald door een beproefd koelingsmechanisme waarbij alleen de herkomst van het
water anders is. Het verwarmen van gebouwen met regenwater is echt een nieuwe vinding: een kans
voor innovatieve bedrijven om voorloper te worden en zichzelf en de stad Hoorn op de kaart te
zetten.
De aanpassingen aan de gebouwen zullen in samenhang met energetische maatregelen ontworpen
moeten worden, als een nieuw maatpak voor het gebouw en de organisatie. Een gezamenlijk
ontwerpproces met directie en medewerkers kan zorgen voor een breed gedragen ontwerp en
versterking van de bedrijfscultuur- en identiteit. Aanpassingen in het maaiveld kunnen zowel op
kleine schaal (door de ondernemer zelf) als op grotere schaal (door de gemeente Hoorn) uitgevoerd
worden. Maar ook hier geldt: samen bereik je meer en versterken de verschillende ingrepen elkaar.

Digitale versie brochure ‘Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen van de BNA