Regenplein

De ontwerpopdracht  van Project Gemaal Mercatorstraat was voor Buro regen&water gericht op een ontwerp dat aansluit bij de stijl van het park waarbij de ideeën/wensen van de bewoners en andere betrokken partijen terug te zien waren. Iets wat nog niet veel gedaan wordt en wat er toe heeft geleid dat over dit unieke project verschillende artikelen zijn geschreven (Het ParoolAD). Een samenwerking tussen bewoners en professionals is in deze belangrijk om tot een goed resultaat te komen. De bewoners weten het beste wat zij verbeterd willen zien. Door middel van beelden van bewoners zijn deze vertaald naar het definitieve ontwerp.

Het ontwerp is zo vormgegeven dat er verschillende functies samenkomen. Zo loopt er langs het gemaal een wandelpad die tevens een oprit is. Dit deel van het wandelpad is verstevigd zodat er een vrachtwagen van Waternet kan staan om het afvalwater in het gemaal leeg te pompen.  Het wandelpad sluit naadlos aan op het nieuwe herprofileringontwerp Mercatorstraat  van de gemeente. De klinkers die als ‘’rode loper’’ rond het Erasmus park zullen worden geplaatst, zijn ook binnen het ontwerp opgenomen, om zo een verbinding te leggen met het park en de mercatorstraat. Door een afschot tussen de 2,5 en 3 % te gebruiken, wordt bij neerslag het regenwater naar het plein of naar de borders afgevoerd. Op het regenplein zelf is er een duidelijke goot zichtbaar, bij neerslag voert deze het regenwater af naar een punt.

Doordat er kritisch is gekeken en geluisterd, is er niet alleen een eerste ontwerp op basis van bewonersparticipatie, maar ook een ontwerp waarbij bestaande materialen opnieuw gebruikt worden. Bij het ontwerp is er gekeken naar het afschot van de paden en het regenplein. Omdat het gemaal 3 meter hoger ligt dan de ringvaart wordt het regenwater afgevoerd door een watertrap (de watertrap wordt in fase 2 opgepakt) in het talud. Bij het ontwerp is er bij de materiaal keuze  zoveel mogelijk  in gezet op circulair materiaalgebruik. De watertrap wordt gemaakt van de stoeptegels (30 x 30) die er nu nog liggen. Bij het eindresultaat is te zien dat de bestrating van het regenplein gemaakt is van de donker bruine klinkers die nu dienen als parkeerplekken in de Mercatorstaat.

Waarbij bij normaal gesproken een ontwerp/uitvoering rond de 250 euro per m2 kost, is er door deze manier een kosten reductie. Het ontwerp is door de gemeente doorgerekend en kwam neer op gemiddeld 75 euro per vierkante meter; een besparing van 175 euro per vierkante meter. Dat de gemeente het definitieve ontwerp en het bestek heeft gemaakt, is in Amsterdam uniek te noemen.  Een aantal zaken heeft de gemeente zelf opgepakt, waardoor extra kosten van externe partijen minimaal blijven. Doordat het definitieve ontwerp gemaakt is door een ontwerpbureau, verliep de communicatie en uitwisseling van bestanden tussen gemeente en ‘’project Gemaal mercatorstraat’’  professioneel.

Stap 1

Op basis van het Programma van Eisen van de buurtbewoners  – opgesteld na de gesprekken en bijeenkomsten in de buurt – is een ontwerp gemaakt dat zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen en voorwaarden van de buurtbewoners, Waternet, Liander en het Stadsdeel West.

Er is tijdens  de opstart van het project gesprekken met het Stadsdeel om te zien hoe dit plan gerealiseerd en gefinancieerd kan worden.

Project Gemaal Mercatorstraat is een initiatief van De Tuin van Jan en UrbanBoost

Step 2

Er komt een klein pleintje ‘ – werktitel ‘Polderplein’ – met een lange bank en een weids uitzicht over het Erasmuspark, de heggen rondom gaan weg, er komt een ‘dogproof’ wandelpad.

De karakteristiek plaskrul zal hoogstwaarschijnlijk verdwijnen omdat er geen ruimte is voor het onderhouden en schoonhouden hiervan.

Het gemaal zelf – een prachtig voorbeeld van een nutsgebouw in Amsterdamse School stijl – wordt gerestaureerd door Waternet en Liander en zal dienst blijven doen als gemaal. De reclameposters zijn reeds verwijderd en komen niet meer terug zodat dit ‘architectonisch pareltje’ in volle glorie te zien is. De betonnen plaat van de opvangkelder zal door Waternet worden voorzien van een groen dak.

Stap 3

Als alles volgens planning gaat, zullen de werkzaamheden eind januari ’17 beginnen. Het wordt een prachtige hoek met mooie vergezichten over de oevers van ons mooie Erasmuspark. Via https://www.facebook.com/gemaalmercator/ houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen we de verschillende onderdelen van het ontwerp de komende tijd nader toelichten.

Project Gemaal Mercatorstraat is een initiatief van Arnoud Hekkens (Triburbia) en Lex de Jong (UrbanBoost) en in samenwerking met omwonenden, gebruikers en Ivo Tanis(Buro Regen&Water Urban Design) in opdracht van het Stadsdeel Amsterdam West.