Project

Het plan betreft het klimaatbestendig maken van een wijk met een grondvlak van ca. 41500 m2. In de wijk is sprake van de hemelwateroverlast na piekbuien en is er sprake van een fluctuerende grondwaterstand die de funderingen van de woningen in gevaar brengt. In de zomer is er sprake van veel hittestress. In de onderstaande afbeelding is de ligging van de projectlocatie weergeven.