Locatie

Op de Landtong in Nieuw West  wordt een innovatief waterzuiveringssysteem van EWB  aangelegd . Het water van de parkeerplaats op de Landtong wordt dan afgevoerd naar een nieuw systeem dat we aan het testen zijn. Het waterzuiveringssysteem wordt door Waternet en KWR getest (2 jaar). Het gehele project maakt deel uit van TKI Water.

Het project wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam en Waternet.

Beoogde opbrengsten

Hoofd opbrengst is een antwoord op de vraag of het ondergrondse regenwaterbuffering en -zuiveringsconcept in staat is om regenwater geschikt te maken voor speelwater. Om dit te kunnen beoordelen wordt als start van het project een overzicht opgesteld van de bestaande en toekomstige Wet- en Regelgeving rond regenwatertoepassingen en gegevens uit de literatuur (KWR). Vervolgens wordt het concept van buffering en zuivering onderzocht m.b.v. labonderzoek en praktijkonderzoeken bij een aantal pilots voor verschillende toepassingen in Nederland en Vlaanderen, Landtong Nieuw West (Amsterdam), Sportpark Roomburg (Leiden), Brouwerij Helderse Jongens (Den Helder), Aquafin (Wetteren, Vlaanderen). Vanuit het laboratoriumonderzoek en de pilot onderzoeken, wordt vastgesteld hoeveel regenwater opgevangen kan worden, welke milieueffecten de opvang, zuivering en toepassing van regenwater heeft en wat de maatschappelijke kosten en baten zijn en hoe dit zich verhoudt tot mogelijke alternatieve oplossingen. Tenslotte wordt een advies voor het monitoren van de kwaliteit opgesteld.

Ontwerp Regenhuisje met handpomp

Het bovengronds ontwerp is gemaakt door Buro R&W en laat doormiddel van een druppelvorm in het grasveld de schelpen zien. Om het water op te pompen vanuit het innovatief waterzuiveringssysteem wordt er een handpomp geïnstalleerd. De kop van de handpomp waaruit het water wordt opgepompt wordt geplaatst in een plexiglazen display. In de display komt een regenhuisje zichtbaar van oranje Plexiglas. Het waterobject (Regenhuisje) zijn door leerlingen van het Calandlyceum ontworpen en gemaakt. Het regenhuisje wordt door Buro R&W geplaatst in het plexiglazen display. Hierdoor is er geen contact te maken met het opgepompte water.

Doel

Met dit project willen we mensen anders laten kijken naar regenwater. Regenwater is een grondstof die we tijdens droogteperiodes vaker moeten gaan inzetten. Daarom is het belangrijk om het op te vangen en te zuiveren om het daarna weer te kunnen gebruiken.

Er zijn verschillende manieren om regenwater te bufferen en te zuiveren. Welke zuivering nodig is hangt af van de beoogde toepassing (m.a.w. het type watergebruik). EWB heeft een ondergronds regenwaterbuffering en -zuiveringsconcept ontwikkeld, maar er is nog onderzoek nodig om vast te stellen in hoeverre met deze zuivering de gewenste waterkwaliteit voor verschillende toepassingen gehaald kan worden.