De Tuinen van Hornmeer

Voor ‘De Tuinen van de Hornmeer’ heeft Buro Regen&Water een waterbouwkundig plan ontwikkeld waarin zoveel mogelijk voorziening zijn opgenomen om de wateroverlast te beperken. Hierdoor worden ‘De Tuinen van Hornmeer’ helemaal klimaatadaptief en biedt het de mogelijkheid om de wijk helemaal rainproof te maken.

In samenwerking met Bureau B+B en Thunnissen biedt De Tuinen van Hornmeer straks woonplezier aan bewoners in elke levensfase. Centraal bij dit project staat het creëren van een leefruimte waarin spelen, bewegen en ontmoeten centraal staat.

Onze betrokkenheid bij dit project zal zich voornamelijk specificeren op het klimaat adaptief maken het plangebied.

In samenwerking met

Locatie