Wij hebben een Regenwaterplan gemaakt  voor 2 grachtenpanden in het stadscentrum van Amsterdam. In de achtertuin was de infiltratiecapaciteit slecht door een hoge grondwaterstand en een slecht doorlatende bodem. Door gevelslag van de hoge wand moesten we rekening houden met een extra toevoerende factor. Ook was er in het verleden een betonplaat over het gehele oppervlak aangelegd. In de betonplaat zat een kleine opening waarin al het regenwater moest worden afgevoerd in de bodem. Wij hebben de verschillende oorzaken bekeken en meegenomen in het Regenwaterplan.

Uiteindelijk is er een adviesplan geschreven waarin is beschreven om infiltratiekratten met een totale buffercapaciteit van 10.000 liter in de bodem aan te leggen. De infiltratiekratten staan in verbinding met een rooster aan het oppervlak waar het regenwater direct in kan stromen na een hevige regenbui. Hierdoor kan er in een korte tijd veel regenwater worden geborgen in de bodem, waarna het regenwater gedoseerd kan infiltreren in de bodem.

Uitvoering is gedaan door Booij hoveniers.

Buffering Regenwater
Groen
Klimaatbestendig-ontwerp 60 mm per uur