Het Arthur Meerwaldtplantsoen in Amsterdam Nieuw-West

Dit is een gebied waar wateroverlast ontstaat op onverharde oppervlakten. In dit rapport staan de oorzaken voor dit overlast beschreven, worden oplossingen voor het verhelpen van de overlast aangedragen en wordt de technische uitvoering van deze oplossingen uitgebreid toegelicht.

Dat er wateroverlast plaatsvindt in het Arthur Meerwaldtplantsoen is niet ongewoon. Het stedelijk gebied krijgt als gevolg van klimaatverandering steeds vaker te maken met wateroverlast. In stedelijke gebieden is namelijk veel verharding aanwezig waardoor neerslag niet de ruimte heeft om in de ondergrond te infiltreren. Het overgrote deel wordt daardoor direct via het riool verwerkt. Wanneer er veel neerslag in een korte tijd valt, beschikt de riolering niet over voldoende capaciteit om het water op te vangen en kan er wateroverlast ontstaan. Ook wanneer er onverharde bodems aanwezig zijn is het mogelijk dat het hemelwater de bodem niet infiltreren kan en dat er wateroverlast ontstaat. Dit is vaak gerelateerd aan een slechte bodemdoorlatendheid of een hoge grondwaterstand t.o.v. het maaiveld.

Om dit tekort aan capaciteit te verhelpen is zowel nationaal, regionaal als lokaal beleid opgesteld. Dit beleid is gericht op het opvangen van regenwater waar het valt, het vervolgens vast te houden op locatie en tenslotte, indien mogelijk, het water lokaal te gebruiken of vertraagd af te voeren.

Het Arthur Meerwaldtplantsoen in Amsterdam Nieuw-West is een gebied waar wateroverlast ontstaat op onverharde oppervlakten. In dit rapport staan de oorzaken voor dit overlast beschreven, worden oplossingen voor het verhelpen van de overlast aangedragen en wordt de technische uitvoering van deze oplossingen uitgebreid toegelicht.

Dat er wateroverlast plaatsvindt in het Arthur Meerwaldtplantsoen is niet ongewoon. Het stedelijk gebied krijgt als gevolg van klimaatverandering steeds vaker te maken met wateroverlast. In stedelijke gebieden is namelijk veel verharding aanwezig waardoor neerslag niet de ruimte heeft om in de ondergrond te infiltreren. Het overgrote deel wordt daardoor direct via het riool verwerkt. Wanneer er veel neerslag in een korte tijd valt, beschikt de riolering niet over voldoende capaciteit om het water op te vangen en kan er wateroverlast ontstaan. Ook wanneer er onverharde bodems aanwezig zijn is het mogelijk dat het hemelwater de bodem niet infiltreren kan en dat er wateroverlast ontstaat. Dit is vaak gerelateerd aan een slechte bodemdoorlatendheid of een hoge grondwaterstand t.o.v. het maaiveld.

Om dit tekort aan capaciteit te verhelpen is zowel nationaal, regionaal als lokaal beleid opgesteld. Dit beleid is gericht op het opvangen van regenwater waar het valt, het vervolgens vast te houden op locatie en tenslotte, indien mogelijk, het water lokaal te gebruiken of vertraagd af te voeren.

Wateroverlast
Meerwaldtplantsoen-deel