Klimaattuin slotermeer

 

Wat is een klimaattuin
In de zomer ziet het grasveld aan de Burgemeester Vening Meineszlaan er droog en geel uit, in de herfst en winter staat het dikwijls onder een laag water. Een klimaattuin is een tuin die bestendig is tegen zowel droogte- als waterperiodes. Met bloemen en planten  krijgt het veld een andere – wat ons betreft mooiere – aanblik. Een veldje om met plezier
langs of doorheen te wandelen, waar je vrolijk van wordt en waar vlinders zullen terugkeren. Maar zoals we aangaven in ons voorstel: we willen dat er ruimte blijft voor een eventuele buurtcamping of burendag.

Regenwaterplan
De komende tijd zal Buro Regen&Water, een regenwater/droogte analyse te maken van het gebied. Ze zullen zelf o.a. de technische oorzaken (grondstructuur) onderzoeken, maar ook informatie ophalen over de recente werkzaamheden aan het terrein. Vervolgens wordt er een regenwaterplan gemaakt en een opzet voor de oplossingen gemaakt. Een van de meest effectieve manieren om met wateroverschot om te gaan, is het aanleggen van wadi’s, een groene glooiing waar regenwater wordt opvangen en langzaam in de grond kan infiltreren. Er zijn nog meer oplossingen denkbaar,
afhankelijk van wat er uit het onderzoek naar voren komt, en die willen we aan de buurt voorleggen.

Beplanting
Ook ligt een van de oplossingen bij beplanting anders dan alleen gras. Met bloemen en planten die goed met droogte om kunnen gaan en planten die juist veel water opnemen. We werken samen met NLBloeit, een stichting die zich bezighoudt met flora van inheemse herkomst en het aanleggen van wilde bloemenweides. Inheemse wilde
planten zijn sterker en kunnen beter omgaan met klimatologische veranderingen. Ze zorgen voor een gezonde bodem en biodiversiteit. Goed voor de vlinders, wilde bijen en vogels in onze buurt.

60
113