Het Buiksloterdijkpark heeft straks een belangrijke waterbergende functie voor het gehele plangebied Klaprozenbuurt. Bij piekbuien stroomt het overtollig regenwater van de Klaprozenbuurt naar het Buiksloterdijkpark, waar dit tijdelijk dient te worden opgeslagen door middel van wadi’s of andere creatieve oplossingen.

Daarbij wordt getoetst op onderstaande criteria:

  •  Er is in voldoende mate ruimte gereserveerd om bergingscapaciteit te realiseren in het park (het exacte m3 kubieke meter bergingscapaciteit wordt pas meegegeven bij de uitwerking richting VO na selectie van een landschapsbureau).
  • Wijze waarop de bergingscapaciteit is opgelost in het Buiksloterdijkpark waarbij de ecologisch en recreatieve kwaliteit van het park gehandhaafd blijft of zelfs versterkt wordt.
  • Wijze waarop de bergingsfunctie inzet op multifunctioneel gebruik.

Voor het onderdeel “voorlopig ontwerp” maakt Buro Regen&Water de vertaalslag tussen onderzoeksrapporten van de Gemeente Amsterdam en Waternet/Rainproof en het VO van Bureau B+B. Er is specifiek aandacht voor de technische oplossingen in combinatie met de ecologische ambities om zo tot waterdichte oplossingen binnen het plangebied te komen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de beschikbare data en wordt, indien nodig, aangegeven welke aanvullende data verzameld moet worden. Vervolgens wordt deze data door onze regenwatermodule gehaald en in combinatie met geo-informatiesystemen (GIS) geanalyseerd om de technische werking van het VO te valideren.